Top

Voorwaarden

Op offertes en leveringen zijn van toepassing onze verkoop- en leverings-voorwaarden, welke zijn gedeponeerd bij de K.v.K. te Den Bosch en op aanvraag worden deze kosteloos aan u verstrekt. H.R. K.v.K. Den Bosch nr. 160 500 92